◎譯 名 Fists of Glory/The Big Boss
◎片 名 唐山大兄
◎年 代 1971
◎產 地 中國香港
◎類 別 動作
◎語 言 漢語普通話/粵語
◎上映日期 1971-10-03
◎IMDb鏈接 https://www.imdb.com/title/tt0067824/
◎豆瓣評分 7.8/10 from 17281 users
◎豆瓣鏈接 https://douban.com/subject/1307577/
◎片 長 100分鐘
◎導 演 羅維 Wei Lo / 吳家驤 Chia-hsiang Wu
◎編 劇 李小龍 Bruce Lee / 羅維 Wei Lo
◎主 演 李小龍 Bruce Lee
苗可秀 Nora Miao
林正英 Ching-Ying Lam
Marilyn Bautista
陳著 Chue Chan
田俊 James Tien Chun
甘山 San Gam
陳龍 Peter Chan Lung
衣依 Maria Yi
陳會毅 Billy Chan
韓英傑 Ying-Chieh Han
李昆 Kun Li
劉永 Anthony Liu
杜家楨 Chia-Chen Tu

◎標 籤 李小龍 | 動作 | 香港 | 功夫 | 香港電影 | 1971 | 武打 | 羅維

◎簡 介

因家鄉年景不好,青年鄭潮安(李小龍 飾)跟隨三叔遠赴泰國,鄭在當地華工許劍(田俊 飾)的幫助下,得到了一份冰廠的工作。許劍為人仗義好打抱不平,時常捲入爭鬥,鄭潮安雖也學得一身功夫,但礙於母親的勸誡不能出手。華工們工作的這家冰廠為牟取利益,在冰中藏匿毒品販運,不久,兩名華工因為偶然拾到了冰中的毒品,被廠長和老闆殺害,許劍向老闆要人,反被對方派眾打手於家中殘忍殺害。工友們尋找失蹤的華工和許劍無獲,於是罷工抗議,廠長和監工們痛打工人,鄭潮安仗義出手,廠長畏懼升其為領導,眾工人稱呼鄭為“唐山大兄”。老闆方面見籠絡鄭潮安不成,殺害了所有華工,鄭潮安衝到老闆家中,欲令其血債血償……

 

[RELEASE INFORMATION]
RELEASE.NAME…: The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.10bit-BeiTai.mkv
RELEASE.TIME…: Jul 31 2020
IMDB.LINK……: https://www.imdb.com/title/tt0067824/
IMDB.RATING….: 7.1/10 23,650
GENRE……….: Action, Crime, Drama
RUN.TIME…….: 1:40:39.575 (h:m:s.ms)
VIDEO.CODEC….: HEVC, x265Main10@L5.1@High, 24/1.001 fps
x264 LOG…….: Ref=5, B-frame=6, crf=18.5
BIT.RATE…….: 18337 kbps, 13.5 GB
RESOLUTION…..: 1920 X 818, 2.347 : 1
AUDIO1………: Mandarin DTS-HD Master Audio 1.0 @ 682 kbps
AUDiO2………: Cantonese Dolby Digital Audio 1.0 @ 192 kbps
CHAPTERS…….: YES
SUBTiTLES1…..: Eng/SUP
SUBTiTLES2…..: Chs/SUP 簡體
SUBTiTLES3…..: Cht/SUP 繁體
RIP.SOURCE…..: The Big Boss 1971 1080p Criterion Collection BluRay AVC LPCM 1.0-DiY@HDHome
ENCODER……..: anonymous

—[Information] [2020/7/29 19:13:27] x265 [info]: frame I: 1118, Avg QP:18.64 kb/s: 41629.54
—[Information] [2020/7/29 19:13:27] x265 [info]: frame P: 25381, Avg QP:19.49 kb/s: 33465.89
—[Information] [2020/7/29 19:13:27] x265 [info]: frame B: 118306, Avg QP:23.16 kb/s: 14870.73

◎譯 名 精武門/Fist of Fury
◎片 名 精武門
◎年 代 1972
◎產 地 中國香港
◎類 別 劇情/動作/愛情/驚悚
◎語 言 粵語/英語
◎上映日期 1972-03-22
◎IMDb鏈接 https://www.imdb.com/title/tt0068767/
◎豆瓣評分 8.5/10 from 30228 users
◎豆瓣鏈接 https://douban.com/subject/1294991/
◎片 長 102分鐘
◎導 演 羅維 Wei Lo
◎編 劇 倪匡 Kuang Ni
◎主 演 李小龍 Bruce Lee
苗可秀 Nora Miao
田豐 Feng Tien
元奎 Corey Yuen
羅維 Wei Lo
韓英傑 Ying-Chieh Han
衣依 Maria Yi
田俊 James Tien Chun
陳龍 Peter Chan Lung
陳會毅 Billy Chan
魏平澳 Ping-Ao Wei
吳明才 Ming-tsai Wu
韓國材 Kwok Choi Hon
張佩山 Pei-Shan Chang
黃宗迅 Chung-Hsin Huang
小麒麟 Little Unicorn
甘山 San Gam
金天柱 Tien-Chu Chin
葛萍 Ping Ko
元武 Wu Yuan
李擎柱 King Chu Lee
黃志明 Chi-Ming Wong
馮毅 Fung Ngai
金軍 Chun Chin
岑潛波 Chien-Po Tsen
李超俊 Chiao Chun Li
張照 Hsi Chang
橋本力 Riki Hashimoto
顧佔熊 Tsan-Hsiung Ku
齊琳 Chai Lam
周嘉崇 Chia-Chung Chou
林正英 Ching-Ying Lam

◎標 籤 李小龍 | 動作 | 香港 | 功夫 | 香港電影 | 1972 | 經典 | 中國

◎簡 介

大俠霍元甲頭七之日,日本虹口武道場翻譯胡恩(魏平澳 飾)受鈴木寬(橋本力 飾)委派,帶人上精武館挑釁。霍元甲五弟子陳真(李小龍 飾)不堪其辱,孤身赴武道場應戰,大敗數十人。鈴木寬大怒,派人打砸精武館,並限三天交出陳真。為保陳真性命,大師兄(田豐 飾)命令陳真離開上海。當夜,陳真意外發現師父被毒害的線索,盛怒之下手刃兇手(黃宗迅 飾)及其內應(韓英傑 飾),並決定挖出幕後主使……

◎獲獎情況

第10屆台北金馬影展 (1972)
金馬獎最佳劇情片(提名)
金馬獎最佳剪輯 張耀宗
金馬獎最佳演員特別獎 李小龍

 

[RELEASE INFORMATION]
RELEASE.NAME…: Fist.of.Fury.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.10bit-BeiTai.mkv
RELEASE.TIME…: Jul 31 2020
IMDB.LINK……: https://www.imdb.com/title/tt0068767/
IMDB.RATING….: 7.4/10 25,420
GENRE……….: Action, Drama, Romance
RUN.TIME…….: 1:47:05.794 (h:m:s.ms)
VIDEO.CODEC….: HEVC, x265Main10@L5.1@High, 24/1.001 fps
x264 LOG…….: Ref=5, B-frame=6, crf=18.5
BIT.RATE…….: 11805 kbps, 9.51 GB
RESOLUTION…..: 1920 X 818, 2.347 : 1
AUDIO1………: Mandarin DTS-HD Master Audio 1.0 @ 670 kbps
AUDiO2………: Cantonese Dolby Digital Audio 1.0 @ 192 kbps
CHAPTERS…….: YES
SUBTiTLES1…..: Eng/SUP
SUBTiTLES2…..: Chs/SUP 簡體
SUBTiTLES3…..: Cht/SUP 繁體
RIP.SOURCE…..: Fist of Fury 1972 1080p Criterion Collection BluRay AVC LPCM 1.0-DiY@HDHome
ENCODER……..: anonymous

—[Information] [2020/7/27 10:53:07] x265 [info]: frame I: 1108, Avg QP:17.75 kb/s: 31542.86
—[Information] [2020/7/27 10:53:07] x265 [info]: frame P: 26194, Avg QP:19.22 kb/s: 23346.06
—[Information] [2020/7/27 10:53:07] x265 [info]: frame B: 126763, Avg QP:23.02 kb/s: 9247.83

◎譯 名 猛龍過江/Fury of the Dragon/Mang lung goh kong/Return of the Dragon/Revenge of the Dragon/The Way of the Dragon
◎片 名 猛龍過江
◎年 代 1972
◎產 地 中國香港
◎類 別 劇情/喜劇/動作/驚悚/犯罪
◎語 言 漢語普通話/粵語/英語/意大利語
◎上映日期 1972-12-30
◎IMDb鏈接 https://www.imdb.com/title/tt0068935/
◎豆瓣評分 8.4/10 from 32973 users
◎豆瓣鏈接 https://douban.com/subject/1306870/
◎片 長 100 分鐘
◎導 演 李小龍 Bruce Lee
◎編 劇 李小龍 Bruce Lee
◎主 演 李小龍 Bruce Lee
苗可秀 Nora Miao
小麒麟 Little Unicorn
張佩山 Pei-Shan Chang
喬恩·T·巴恩 Jon T. Benn
黃仁植 In-Sik Whang
安德魯·摩根 Andre Morgan
約翰·德比希爾 John Derbyshire
劉永 Anthony Liu
林正英 Ching-Ying Lam
羅伯特·沃爾 Robert Wall
查克·諾瑞斯 Chuck Norris
阿里卡爾多·維尼 Riccardo Billi
黃宗迅 Chung-Hsin Huang
瑪麗莎·隆戈 Malisa Longo
魏平澳 Ping-Ao Wei
元彪 Biao Yuen
Homan Tapsell

◎標 籤 李小龍 | 動作 | 香港 | 功夫 | 經典 | 香港電影 | 1972 | 猛龍過江

◎簡 介

痴迷練拳的唐龍(李小龍 飾)不遠萬里來到羅馬幫助深陷麻煩的陳清華(苗可秀 飾),因某大老闆(Jon T. Benn 飾)看中了清華飯店的地皮,為逼其就範,派流氓日夜騷擾。阿龍一分鐘就撂倒了四名流氓,後又收服了飯店眾夥計,打暈了埋伏在公寓的槍手(Homan Tapsell 飾),制服了大老闆及其十餘手下,救回了被擄走的清華。賊心不死的大老闆從美國請來空手道高手Colt(Chuck Norris 飾),並將阿龍誘騙至鬥獸場……

◎獲獎情況

第11屆台北金馬影展 (1973)
金馬獎最佳劇情片(提名)
金馬獎最佳剪輯 張耀宗

 

[RELEASE INFORMATION]
RELEASE.NAME…: The.Way.of.the.Dragon.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.10bit-BeiTai.mkv
RELEASE.TIME…: Jul 31 2020
IMDB.LINK……: https://www.imdb.com/title/tt0068935/
IMDB.RATING….: 7.3/10 31,029
GENRE……….: Action, Adventure, Comedy
RUN.TIME…….: 1:39:38.389 (h:m:s.ms)
VIDEO.CODEC….: HEVC, x265Main10@L5.1@High, 24/1.001 fps
x264 LOG…….: Ref=5, B-frame=6, crf=18.5
BIT.RATE…….: 14999 kbps, 11 GB
RESOLUTION…..: 1920 X 818, 2.347 : 1
AUDIO1………: Mandarin DTS-HD Master Audio 1.0 @ 682 kbps
AUDiO2………: Cantonese Dolby Digital Audio 1.0 @ 192 kbps
CHAPTERS…….: YES
SUBTiTLES1…..: Eng/SUP
SUBTiTLES2…..: Chs/SUP 簡體
SUBTiTLES3…..: Cht/SUP 繁體
RIP.SOURCE…..: The Way of the Dragon 1972.1080p Criterion Collection BluRay AVC LPCM 1.0-DiY@HDHome
ENCODER……..: anonymous

—[Information] [2020/7/31 10:55:59] x265 [info]: frame I: 1008, Avg QP:18.17 kb/s: 34540.90
—[Information] [2020/7/31 10:55:59] x265 [info]: frame P: 25004, Avg QP:19.59 kb/s: 26493.53
—[Information] [2020/7/31 10:55:59] x265 [info]: frame B: 117326, Avg QP:23.01 kb/s: 12381.12

◎譯 名 龍爭虎鬥
◎片 名 Enter the Dragon
◎年 代 1973
◎產 地 美國/中國香港
◎類 別 動作/犯罪
◎語 言 英語/粵語
◎上映日期 1973-07-26
◎IMDb鏈接 https://www.imdb.com/title/tt0070034/
◎豆瓣評分 8.3/10 from 20327 users
◎豆瓣鏈接 https://douban.com/subject/1293118/
◎片 長 102分鐘
◎導 演 羅伯特·高洛斯 Robert Clouse / 水江龍一 Ryuichi Mizugae
◎主 演 李小龍 Bruce Lee
石堅 Kien Shih
茅瑛 Angela Mao
約翰·薩克松 John Saxon
吉米·凱利 Jim Kelly
安娜卡普莉 Ahna Capri
羅伯特·沃爾 Robert Wall
鍾玲玲 Betty Chung
楊斯 Bolo Yeung
Peter Archer
郝履仁 Li Jen Ho
瑪琳·克拉克 Marlene Clark
喬宏 Roy Chiao
洪金寶 Sammo Hung Kam-Bo
成龍 Jackie Chan
元華 Wah Yuen
張佩山 Pei-Shan Chang
張作舟 Chok Chow Cheung
周嘉崇 Chia-Chung Chou
林正英 Ching-Ying Lam
董瑋 Wai Tung
孟海 Hoi Mang
元彬 Bun Yuen
陳龍 Peter Chan Lung
鍾發 Fat Chung
陳會毅 Billy Chan

◎標 籤 李小龍 | 動作 | 香港 | 功夫 | 香港電影 | 1973 | 美國 | 功夫片

◎簡 介

少林叛徒韓先生(石堅 飾)背叛少林後,斥資買下一座小島將其改造成私人王國,韓先生及一干手下在島上制販毒品,強迫女性賣淫,警方欲將其繩之以法卻苦無證據。少林高徒李(李小龍 飾)的功夫已經超越有形境界,他受師傅與政府請託,準備參加三年一度由韓先生主辦的比武大會。比武大會期間,是登陸孤島蒐集證據的唯一機會。同時韓先生的私人保鏢熬加達曾經殺害了李的姐姐,是李恨之入骨的仇人。

比武大會的邀請發出,世界各地選手紛紛聚集,有債務纏身的魯柏、勇於對抗不公的威廉士等人與李一同登島決一雌雄。李找到了政府在島上安插的情報員美玲,在後者的幫助下,李與各路選手以及韓先生展開了一場龍爭虎鬥。

 

[RELEASE INFORMATION]
RELEASE.NAME…: Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.10bit-BeiTai.mkv
RELEASE.TIME…: Jul 31 2020
IMDB.LINK……: https://www.imdb.com/title/tt0070034/
IMDB.RATING….: 7.7/10 94,054
GENRE……….: Action, Crime, Drama
RUN.TIME…….: 1:42:48.162 (h:m:s.ms)
VIDEO.CODEC….: HEVC, x265Main10@L5.1@High, 24/1.001 fps
x264 LOG…….: Ref=5, B-frame=6, crf=18.5
BIT.RATE…….: 21895 kbps, 18.4 GB
RESOLUTION…..: 1920 X 816, 2.353 : 1
AUDIO1………: English DTS-HD Master Audio 5.1 @ 3789 kbps
CHAPTERS…….: YES
SUBTiTLES1…..: Chs/SUP 簡體
SUBTiTLES2…..: Cht/SUP 繁體
RIP.SOURCE…..: Enter the Dragon 1973 Special Edition 1080p Criterion Collection BluRay AVC DTS-HD MA5.1-DiY@HDHome
ENCODER……..: anonymous

—[Information] [2020/7/26 22:09:09] x265 [info]: frame I: 1132, Avg QP:18.63 kb/s: 42141.82
—[Information] [2020/7/26 22:09:09] x265 [info]: frame P: 24741, Avg QP:19.81 kb/s: 35465.16
—[Information] [2020/7/26 22:09:09] x265 [info]: frame B: 122015, Avg QP:23.03 kb/s: 18955.08

◎譯 名 死亡遊戲/Game of Death
◎片 名 Game of Death
◎年 代 1978
◎產 地 中國香港/美國
◎類 別 劇情/動作/驚悚/犯罪
◎語 言 英語/漢語普通話/粵語
◎上映日期 1978-03-23
◎IMDb評分 6.1/10 from 16,419 users
◎IMDb鏈接 https://www.imdb.com/title/tt0077594/
◎豆瓣評分 7.8/10 from 11701 users
◎豆瓣鏈接 https://douban.com/subject/1308456/
◎片 長 85分鐘
◎導 演 羅伯特·高洛斯 Robert Clouse / 李小龍 Bruce Lee
◎編 劇 羅伯特·高洛斯 Robert Clouse / 李小龍 Bruce Lee
◎主 演 李小龍 Bruce Lee
   考林·加普 Colleen Camp
   洪金寶 Sammo Hung Kam-Bo
   唐龍 Tai Chung Kim
   卡里姆·阿卜杜爾-賈巴爾 Kareem Abdul-Jabbar
   衣依 Maria Yi
   惠天賜 Austin Wai
   馮克安 Hark-On Fung
   休·歐布萊恩 Hugh O’Brian
   田俊 James Tien Chun
   張佩山 Pei-Shan Chang
   江全
   戚毅雄 Ngai-Hung Chik
   劉家榮 Chia Yung Liu
   安德魯·摩根 Andre Morgan
   丁佩 Betty Ting Pei
   林正英 Ching-Ying Lam
   羅伯特·沃爾 Robert Wall
   喬宏 Roy Chiao
   火星 Mars
   吉格·楊 Gig Young
   迪恩·賈格爾 Dean Jagger
   元華 Wah Yuen
   約翰·拉達爾斯基 John Ladalski
   伊魯山度 Dan Inosanto
   元彪 Biao Yuen
   陳龍 Peter Chan Lung

◎標 籤 李小龍 | 動作 | 香港 | 功夫 | 香港電影 | 1978 | 死亡遊戲 | 洪金寶

◎簡 介

 動作片明星比利(李小龍&唐龍 飾)最近頻頻遭遇騷擾,原來邪惡集團頭領蘭德博士有意掌控在澳門舉辦的國際搏擊大賽,希望比利能夠入夥,然而比利的拒絕令他們怒火中燒。比利與歌星女友安一同出行,被蘭德一夥截路毆打,比利決定奮起反抗,由於擔心女友的安危只得忍耐。不久,比利在片場遭暗算,面部受創,隨即將計就計放出死亡消息麻痹蘭德。在搏擊比賽期間,比利潛入澳門,將蘭德的選手擊潰,使其計劃破產。隨後比利孤身一人前往蘭德團伙核心大樓,在層層挑戰中討伐仇敵……

 本片在李小龍去世後用他生前拍攝的片段補拍而成,大部分鏡頭中比利這一角色由唐龍扮演。

 

[RELEASE INFORMATION]
RELEASE.NAME…: Game.of.Death.1978.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.1.0.x265.10bit-BeiTai.mkv
RELEASE.TIME…: Jul 31 2020
IMDB.LINK……: https://www.imdb.com/title/tt0077594/
IMDB.RATING….: 6.1/10 16,510
GENRE……….: Action, Crime, Drama
RUN.TIME…….: 1:41:14.610 (h:m:s.ms)
VIDEO.CODEC….: HEVC, x265Main10@L5.1@High, 24/1.001 fps
x264 LOG…….: Ref=5, B-frame=6, crf=17
BIT.RATE…….: 9601 kbps, 7.46 GB
RESOLUTION…..: 1920 X 818, 2.347 : 1
AUDIO1………: English DTS-HD Master Audio 1.0 @ 834 kbps
CHAPTERS…….: YES
SUBTiTLES1…..: Eng/SUP
SUBTiTLES2…..: Chs/SUP 簡體
SUBTiTLES3…..: Cht/SUP 繁體
SUBTiTLES4…..: Chs/SUP 簡英雙語
SUBTiTLES5…..: Cht/SUP 繁英雙語
RIP.SOURCE…..: Game of Death 1978 1080p Criterion Collection BluRay AVC LPCM 1.0-DiY@HDHome
ENCODER……..: anonymous

—[Information] [2020/7/30 19:38:44] x265 [info]: frame I: 1425, Avg QP:16.66 kb/s: 25108.89
—[Information] [2020/7/30 19:38:44] x265 [info]: frame P: 28887, Avg QP:17.75 kb/s: 18911.18
—[Information] [2020/7/30 19:38:44] x265 [info]: frame B: 115333, Avg QP:21.16 kb/s: 7077.53

◎譯 名 死亡之塔/Game of Death II/Tower of Death
◎片 名 死亡塔
◎年 代 1981
◎產 地 中國香港
◎類 別 動作/懸疑
◎語 言 粵語/普通話
◎上映日期 1981-03-21
◎IMDb鏈接 https://www.imdb.com/title/tt0076709/
◎豆瓣評分 6.8/10 from 3245 users
◎豆瓣鏈接 https://douban.com/subject/1784747/
◎片 長 Hong Kong: 86 分鐘
◎導 演 吳思遠 See-Yuen Ng / 洪金寶 Sammo Hung Kam-Bo / 元奎 Corey Yuen
◎主 演 李小龍 Bruce Lee
   喬宏 Roy Chiao
   黃正利 Jang Lee Hwang
   李海生 Hoi Sang Lee
   元彪 Biao Yuen
   彭潤祥 Yun-chiang Peng
   唐龍 Tai Chung Kim
   袁信義 Shun-Yee Yuen
   郝履仁 Li Jen Ho

◎標 籤 李小龍 | 動作 | 香港 | 功夫 | 香港電影 | 1981 | 死亡塔 | 洪金寶

◎簡 介

 一代宗師李振強(李小龍 飾)和武林高手秦谷(黃正利 飾)是生死之交,秦谷的莫名死亡讓李振強決心找到背後的真兇。哪知道在這過程中,李振強不幸遇害,只留下了一個和死亡塔有關的秘密,沒有人能夠解開。

 振國(金泰中 飾)是李振強的弟弟,得知哥哥的死訊,閉關修煉多年的振國決定下山,為兄尋仇。追隨着李振強留下的線索,振國來到了神秘的山莊之中,經歷了諸多生死攸關的險情,並最終打開了秘密通道,來到了潛藏在山莊之下的宮殿之中。在這裏,等待着他的竟然是正是秦谷,振強和振國都落入了他一手策劃的陰謀漩渦之中。秦谷想要將振國殺死毀屍滅跡,遭到了後者的奮起反擊。

 

[RELEASE INFORMATION]
RELEASE.NAME…: Game.of.Death.II.1981.CC.BluRay.1080p.AC3.x265.10bit-BeiTai.mkv
RELEASE.TIME…: Jul 31 2020
IMDB.LINK……: https://www.imdb.com/title/tt0076709/
IMDB.RATING….: 5.2/10 2,781
GENRE……….: Action, Crime, Mystery
RUN.TIME…….: 1:36:51.889 (h:m:s.ms)
VIDEO.CODEC….: HEVC, x265Main10@L5.1@High, 24/1.001 fps
x264 LOG…….: Ref=5, B-frame=6, crf=17
BIT.RATE…….: 10706 kbps, 7.38 GB
RESOLUTION…..: 1920 X 810, 2.370 : 1
AUDIO1………: English Dolby Digital Audio 1.0 @ 192 kbps
CHAPTERS…….: YES
SUBTiTLES1…..: Chs/SUP 簡體
SUBTiTLES2…..: Cht/SUP 繁體
RIP.SOURCE…..: Game of Death II 1981 1080p Criterion Collection BluRay AVC DD 1.0-DiY@HDHome
ENCODER……..: anonymous

—[Information] [2020/7/29 2:48:03] x265 [info]: frame I: 1333, Avg QP:17.02 kb/s: 19840.97
—[Information] [2020/7/29 2:48:03] x265 [info]: frame P: 25413, Avg QP:17.99 kb/s: 17656.78
—[Information] [2020/7/29 2:48:03] x265 [info]: frame B: 112600, Avg QP:21.37 kb/s: 9028.58

Download

唐山大兄 The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.10bit-BeiTai

The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part1.rar
The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part2.rar
The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part3.rar
The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part4.rar
The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part5.rar
The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part6.rar
The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part7.rar
The.Big.Boss.1971.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part8.rar

精武門 Fist.of.Fury.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.10bit-BeiTai

Fist.of.Fury.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part1.rar
Fist.of.Fury.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part2.rar
Fist.of.Fury.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part3.rar
Fist.of.Fury.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part4.rar
Fist.of.Fury.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part5.rar

猛龍過江 The.Way.of.the.Dragon.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.10bit-BeiTai

The.Way.of.the.Dragon.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part1.rar
The.Way.of.the.Dragon.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part2.rar
The.Way.of.the.Dragon.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part3.rar
The.Way.of.the.Dragon.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part4.rar
The.Way.of.the.Dragon.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part5.rar
The.Way.of.the.Dragon.1972.CC.BluRay.1080p.2Audio.DTS-HD.MA.1.0.x265.part6.rar

龍爭虎鬥 Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.10bit-BeiTai

Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part01.rar
Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part02.rar
Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part03.rar
Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part04.rar
Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part05.rar
Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part06.rar
Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part07.rar
Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part08.rar
Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part09.rar
Enter.the.Dragon.1973.Special.Edition.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.part10.rar

死亡遊戲 Game.of.Death.1978.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.1.0.x265.10bit-BeiTai

Game.of.Death.1978.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.1.0.x265.part1.rar
Game.of.Death.1978.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.1.0.x265.part2.rar
Game.of.Death.1978.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.1.0.x265.part3.rar
Game.of.Death.1978.CC.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.1.0.x265.part4.rar

死亡塔 Game.of.Death.II.1981.CC.BluRay.1080p.AC3.x265.10bit-BeiTai

Game.of.Death.II.1981.CC.BluRay.1080p.AC3.x265.part1.rar
Game.of.Death.II.1981.CC.BluRay.1080p.AC3.x265.part2.rar
Game.of.Death.II.1981.CC.BluRay.1080p.AC3.x265.part3.rar
Game.of.Death.II.1981.CC.BluRay.1080p.AC3.x265.part4.rar